Välkomna till GHP Kirurgkliniken Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. För att minimera smittspridning ber vi att anhöriga inte följer med in på mottagningen och vi rekommenderar dig att använda munskydd. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Personal

Vårt team består av erfarna kirurger och sjuksköterskor. Överviktsteamet har dessutom erfarna dietister och en KBT-terapeut. Läs mer om vårt team här nedan.

Gunnar Ahlberg

VD, Med dr., specialist i kirurgi

Gunnar Ahlberg är kirurg och en erfaren ledare inom sjukvården. Grundutbildad och disputerad vid Karolinska institutet och tidigare överläkare vid kirurgkliniken på Karolinska sjukhuset. Han har även varit chef för Aleris Sabbatsbergs kirurgi , VD för Sollentuna Specialistklinik och VD för Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs. Han är djup engagerad i utbildningsfrågor och var tidigare ordförande i Svenska föreningen för laparoskopisk kirurgi och sitter i styrelsen för dess europeiska motsvarighet European Association of Endoscopic Surgery.

Andreas Wladis

Verksamhetschef, professor, specialist i kirurgi

Andreas Wladis är tidigare överläkare vid Södersjukhuset & Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Han har arbetat med kärl-, trauma-, akut- och krigskirurgi och var tidigare chefskirurg vid Internationella rödakorskommittén i Genève, Schweiz. Han arbetar på Kirurgkliniken sedan 2020.

Bo Ahlman

Med dr., specialist i kirurgi

Bo Ahlman, är legitimerad läkare, specialist i kirurgi och arbetar sedan 2009 på Kirurgkliniken. Dr Ahlman har publicerat vetenskapliga artiklar och en avhandling om äggviteomsättning i tarmen vid kirurgi och forskade även ett år vid Mayokliniken i USA. Innan han började på Kirurgkliniken var han verksam på kirurgklinikerna vid S:t Görans sjukhus och Ersta sjukhus.

Peter Loogna

Specialist i kirurgi

Peter Loogna är född i Stockholm, men tillbringade sina första levnadsår i Liberia. Efter slutförd läkarutbildning 1986 började han sin utbildning i kirurgi på sjukhuset i Lindesberg. Han arbetade därefter flera år som kirurg i Örebro, men återvände till Stockholm och Ersta sjukhus 2001. Sedan 2007 arbetar han som kirurg på Sophiahemmet och har arbetat med fetmakirurgi sedan början av 90-talet gjort över 4000 överviktsoperationer. Som specialist i titthålskirurgi har han även opererat ett stort antal galloperationer samt avancerade bråckoperationer.

Bo Westman

Med dr., specialist i kirurgi

Bo Westman har arbetat i många år på olika sjukhus i Stockholms län och var bland annat t.f. verksamhetschef på akutmottagningen vid Södersjukhuset. Han började arbeta på Kirurgkliniken under hösten 2011.

Fritjof Sjögren

Specialist i kirurgi

Khalid Elias

Specialist i kirurgi,

Khalid Elias blev färdig kirurg på Danderyds sjukhus 2014. Han arbetade därefter i flera år med överviktskirurgi samt behandling av magsäcks- och matstrupscancervid Uppsala Akademiska sjukhus med . Under tiden som kirurg vid Akademiska sjukhuset utförde han även utfört ett stort antal akuta gall- och tarmvredsoperationer. Khalid Elias är doktorand vid Uppsala universitet inom ett projekt om överviktskirurgi.

Sara Johansson

Specialist i kirurgi,

Sara Johansson är specialist i kirurgi sedan 2007. Hon har tidigare arbetat vid Ljungby lasarett i Småland, Akershus universitetssjukhus i Oslo samt S:t Görans sjukhus i Stockholm. Sara har stor erfarenhet av gall-, bråck-, och överviktskirurgi liksom akutkirurgi

Claes Johansson

Docent, specialist i kirurgi

Claes Johansson var tidigare överläkare på Danderyds sjukhus i mer än 25 är och har arbetat med tarmkirurgi och ändtarmssjukdomar. Han var tidigare varit sektionschef för tarmkirurgin på Danderyds sjukhus. Han arbetar på Kirurgkliniken sedan 2014.

Dag Stockeld

Docent, Specialist i kirurgi,

Dag Stockeld har arbetat med cancer- och överviktskirurgi vid Danderyds sjukhus i många år. Han disputerade på en avhandling om matstrupscancer och var länge drivande i vårdprogramsarbetet kring denna sjukdom. Dag är docent i kirurgi vid Karolinska institutet. Han är också aktiv i arbetet med med den så kallade Kloka Listan, som rör läkemedelsrekommendationer för läkare.

Peter Gustafsson

Specialist i kirurgi,

Peter Gustafsson blev specialist i allmän kirurgi 1992. Han har i huvudsak tjänstgjort på Centrallasarettet i Västerås och på Mälarsjukhuset i Eskilstuna där han var sektionschef för bröst-och plastikkirurgi samt akut barnkirurgi. Han har även sidoutbildningar i plastikkirurgi och har tjänstgjort vid plastikkirurgen i Örebro.

Marko Ylén

Specialist i kirurgi,

Ylva Falkén

Specialist i kirurgi,

Johan Ungerstedt

Med.dr., Specialist i kirurgi,

Johan Ungerstedt blev specialist i kirurgi 2013 och har disputerat i transplantationskirurgi. Han är sedan 2020 överläkare i kirurgi. Han har arbetat framför allt med akut- och traumakirurgi och varit verksam på Huddinge sjukhus, S:t Görans sjukhus samt Norrtälje sjukhus. Sedan 2015 har Johan arbetat med att utveckla ett nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder, vilket han arbetar med vid sidan om sina kliniska åtaganden.

Ingrid Meldahl

Specialist i kirurgi,

Ingrid Meldahl blev specialist i kirurgi 1991 och har därefter arbetat i Kristinehamn samt på Nacka sjukhus, Karolinska sjukhuset, men mest på Danderyds sjukhus. Ingrid är allmänkirurg med en bred akutkirurgisk erfarenhet från Danderyds sjukhus, men har också subspecialiserat sig på bröstcancerkirurgi

Magnus Norling

Specialist i kirurgi,

Håkan Rudström

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi.

Johan Ungerstedt

Med.dr., Specialist i kirurgi,

Johan Ungerstedt blev specialist i kirurgi 2013 och har disputerat i transplantationskirurgi. Han är sedan 2020 överläkare i kirurgi. Han har arbetat framför allt med akut- och traumakirurgi och varit verksam på Huddinge sjukhus, S:t Görans sjukhus samt Norrtälje sjukhus. Sedan 2015 har Johan arbetat med att utveckla ett nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder, vilket han arbetar med vid sidan om sina kliniska åtaganden.

 • Susanne Eriksson - Enhetschef
 • Ina Frost Saxby - Operationskoordinator, Leg. Sjuksköterska
 • Sara Belay - Operationskoordinator, Leg. Sjuksköterska
 • Jannica Hansson - Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska
 • Karin Malmborg - Leg. sjuksköterska
 • Pia Sundin- Leg sjuksköterska
 • Kristina Fröderberg- Leg sjuksköterska
 • Hillevi Skolin- Leg sjuksköterska
 • Mariam Laurell - Undersköterska
 • Helena Höglund - Undersköterska
 • Sara Engman-  Undersköterska
 • Ayse Köker - Undersköterska
 • Anneli Käll - Undersköterska
 • Ewa Sivertsson - Undersköterska
 • Agneta Nilsson - Undersköterska
 • Linnea Danielsson - Leg. Dietist
 • Katarina Lunner - Fil.Dr, KBT-terapeut
 • Patrica Jansson Jarama - Medicinsk sekreterare
 • Gunilla Forsberg - Medicinsk sekreterare
 • Christel Fransson - Medicinsk sekreterare
 • Johanna Nilsson - Medicinsk sekreterare
 • Christina Åkerblad - Ekonomichef
 • Bente Ytterdahl - Ekonomiassistent
 • Madeleine Karlsson - Försäkringskoordinator

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.