Personal

Vårt team består av erfarna kirurger och sjuksköterskor. Överviktsteamet har dessutom erfarna dietister och möjlighet till KBT-terapeut via Mindler. Läs mer om vårt team nedan.

Gunnar Ahlberg

VD, med. dr., specialist i kirurgi

Gunnar Ahlberg är kirurg och en erfaren ledare inom sjukvården. Grundutbildad och disputerad vid Karolinska institutet och tidigare överläkare vid kirurgkliniken på Karolinska sjukhuset. Han har även varit chef för Aleris Sabbatsbergs kirurgi , VD för Sollentuna Specialistklinik och VD för Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs. Han var tidigare ordförande i Svenska föreningen för laparoskopisk kirurgi och har suttit i styrelsen för European Association of Endoscopic Surgery.

Peter Loogna

Med. dr., specialist i kirurgi

Peter Loogna är född i Stockholm. Han påbörjade sin utbildning i kirurgi på sjukhuset i Lindesberg 1986 och arbetade därefter som kirurg i Örebro. Han återvände till Stockholm och Ersta sjukhus 2001 efter att ha disputerat på en avhandling om förstadier till cancer i magsäcken.

Sedan 2007 är han på Sophiahemmet och fokuserar här på fetmakirurgi. Han har gjort över 4000 överviktsoperationer. Som specialist i titthålskirurgi har han även opererat ett stort antal galloperationer samt avancerade bråckoperationer.

Khalid Elias

Med. dr., specialist i kirurgi

Khalid Elias blev färdig kirurg på Danderyds sjukhus 2014. Han arbetade därefter i flera år med överviktskirurgi samt behandling av magsäcks- och matstrupscancer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Khalid Elias disputerade 2022 vid Uppsala universitet på en avhandling rörande överviktskirurgi.

Fritjof Sjögren

Specialist i kirurgi

Fritjof Sjögren är specialist i allmänkirurgi sedan 2017 och har mestadels ägnat sig åt tarmkirurgi samt akutkirurgi. Han har tidigare varit verksam vid kirurgkliniken på Södersjukhuset.

Bo Ahlman

Med. dr., specialist i kirurgi

Bo Ahlman, är specialist i kirurgi och arbetar sedan 2009 på Kirurgkliniken. Dr Ahlman är disputerad och forskade även ett år vid Mayokliniken i USA. Innan han började på Kirurgkliniken var han verksam på kirurgklinikerna vid S:t Görans sjukhus och Ersta sjukhus.

Bo Westman

Med. dr., specialist i kirurgi

Dr Westman har arbetat på flera sjukhus i Stockholm (S:t Göran, SöS, Huddinge, Södertälje och nu Kirurgkliniken vid Sophiahemmet). Han var läkarchef för akutläkarna på Södersjukhuset 2009-2010 och t.f verksamhetschef vid verksamhetsområde akut på samma sjukhus 2010-2011. På KSAB vid Sophiahemmet har dr Westman varit VD 2012 – 2014 och verksamhetschef 2012-2019.

David Edler

Docent, specialist i kirurgi

David Edler är specialist i kirurgi och har tidigare arbetat på Södersjukhuset i 13 år och på Karolinska sjukhuset i 17 år. Hans cancerforskning ledde till disputation år 2001 och han har framförallt arbetat med tarmkirurgi och ändtarmssjukdomar.

Claes Johansson

Docent, specialist i kirurgi

Claes Johansson var tidigare överläkare på Danderyds sjukhus i mer än 25 år och har arbetat med tarmkirurgi och ändtarmssjukdomar. Han var tidigare varit sektionschef för tarmkirurgin på Danderyds sjukhus. Han arbetar på Kirurgkliniken sedan 2014.

Ylva Falkén

Med. dr., specialist i kirurgi

Ylva Falkén blev legitimerad läkare 1998 och är specialist i allmänkirurgi sedan 2003. Hon disputerade 2014 och har arbetat som tarmkirurg på Danderyds sjukhus i många år. De senaste 4 åren har hon även specialiserat sig på endoskopi av tarm och magsäck. Hon är medicinskt ansvarig för Endoskopicentrum på Danderyds sjukhus, men arbetar också regelbundet på Capio Kirurgkliniken.

DAG STOCKELD

Docent, specialist i kirurgi

Dag Stockeld har arbetat med cancer- och överviktskirurgi vid Danderyds sjukhus i många år. Han disputerade på en avhandling om matstrupscancer och var länge drivande i vårdprogramsarbetet kring denna sjukdom. Dag är docent i kirurgi vid Karolinska institutet. Han är också aktiv i arbetet med med den så kallade Kloka Listan, som rör läkemedelsrekommendationer för läkare.

Marko Ylén

Specialist i kirurgi

Marko Ylén blev färdig kirurg på Södersjukhuset i Stockholm, där han arbetade på akutsektionen fram till 2007. Han var sedan på Södertäljekirurgen som kirurg och verksamhetschef. Därefter har han arbetat omväxlande på Angereds sjukhus med bråck, gastroskopier och proktologi och som akutkirurg på Oskarshamns akutmottagning. Numera arbetar han främst på Sophiahemmet.

Peter Gustafsson

Specialist i kirurgi

Peter Gustafsson blev specialist i allmän kirurgi 1992. Han har i huvudsak tjänstgjort på Centrallasarettet i Västerås och på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där han var sektionschef för bröst- och plastikkirurgin samt akut barnkirurgi. Han har även sidoutbildningar i plastikkirurgi och har tjänstgjort vid plastikkirurgen i Örebro.

Johan Ungerstedt

Med. dr., specialist i kirurgi

Johan Ungerstedt blev specialist i kirurgi 2013 och har disputerat i transplantationskirurgi. Han är sedan 2020 överläkare i kirurgi. Han har arbetat framför allt med akut- och traumakirurgi och varit verksam på Huddinge sjukhus, S:t Görans sjukhus samt Norrtälje sjukhus.

Sedan 2015 har Johan arbetat med att utveckla ett nytt operationsinstrument för behandling av hemorrojder, vilket han arbetar med vid sidan om sina kliniska åtaganden.

Håkan Rudström

Med. dr., specialist i allmän- och kärlkirurgi

Håkan Rudström har arbetat i många år inom kirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och dessförinnan på Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt Huddinge sjukhus. Han är specialist i kirurgi sedan 2001 och i kärlkirurgi sedan 2008. Han disputerade inom kärlkirurgi vid Uppsala universitet 2013. Håkan har de senaste åren hyst ett stort intresse för åderbråckskirurgi och använder de modernaste teknikerna inom området.

Stig Ramel

Docent, specialist i allmänkirurgi och barnkirurgi.

Stig Ramel har varit överläkare vid Ersta sjukhus, Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset i Solna. Han har framför allt ägnat sig åt övre gastrointestinal kirurgi samt bråckkirurgi och varit med och utvecklat laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi) från 90-talets början och har bl a varit ordförande i Svensk Laparoskopisk förening. Han disputerade 1995 på en avhandling avseende uppkomstmekanismer för matstrupecancer och var under flera år ansvarig för matstrupe- och magsäckscancerkirurgin vid Ersta sjukhus och därefter på Huddinge sjukhus. Stig Ramel har sedan 2009 drivit överviktskirurgi och annan allmänkirurgi i privat regi.

Gunnar Dahlgren

Med. dr., specialist i anestesi och intensivvård

Gunnar Dahlgren har sedan 1983 arbetat som specialist i anestesi och intensivvård på Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och S:t Görans sjukhus. Han disputerade 1993 på thoraxanestesikliniken, Karolinska sjukhuset och har också ett år arbetat som "assistant professor" vid universitetssjukhuset i Portland, Oregon.

Han lämnade akutsjukvården 2017 och har sedan dess arbetat på Sophiahemmet, sedan 2021 som anställd av GHP.

 • Susanne Eriksson - Enhetschef
 • Ina Frost Saxby - Operationskoordinator, leg. sjuksköterska
 • Sara Belay - Bitr. Enhetschef och Operationskoordinator, leg. sjuksköterska
 • Jannica Hansson - Operationskoordinator, leg. sjuksköterska
 • Karin Malmborg - Mottagningskoordinator och leg. sjuksköterska
 • Kristina Fröderberg - Leg. sjuksköterska
 • Hillevi Skolin - Leg. sjuksköterska
 • Lena Norström - Leg. sjuksköterska
 • Mariam Laurell - Undersköterska
 • Helena Höglund - Undersköterska
 • Jenny Hagström - Undersköterska
 • Ewa Sivertsson - Undersköterska
 • Agneta Nilsson - Undersköterska
 • Violeta Duric - Undersköterska
 • Linnea Danielsson - Leg. dietist
 • Edward Bergh -Leg.dietist
 • Patrica Jansson Jarama - Medicinsk sekreterare
 • Gunilla Forsberg - Medicinsk sekreterare
 • Johanna Nilsson - Medicinsk sekreterare
 • Suzanna Westerberg - Medicinsk sekreterare
 • Pia Jonshult - Medicinsk sekreterare och Leg. sjuksköterska
 • Jelena Pavlovic - interim Ekonomichef
 • Marie Östman - Controller
 • Marita Fabo - Ekonomiassistent
 • Sara Gustafsson - Receptionist

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.