Om oss

Capio Kirurgkliniken Stockholm är en specialistklinik på Sophiahemmet i Stockholm. Vi tillhandahåller specialistbehandlingar inom övervikt, bukväggsbråck och kärl, gallbesvär, anala åkommor samt magtarmkirurgi.

Vår klinik på Sophiahemmet erbjuder dig vård snabbt och med ett personligt bemötande. För oss är varje patient unik, och vi möjlighet att ta emot kunder från regioner, försäkringsbolag och privatbetalande. Vi har satsat på en personalgrupp med hög kompetens och lång erfarenhet.

LÄS MER

Våra värderingar - Värdegrund

Capio Kirurgklinikens filosofi är Kvalitet genom specialisering. På Capio Kirurgkliniken Stockholm har vi genom den filosofin fokuserat på några värdeord som vi påminner oss om varje dag. För oss är strävan efter patientnöjdhet en självklarhet. Våra hjärtan slår för en hög klinisk kvalitet och vi andas en vilja till ständiga förbättringar i verksamheten. I vår verksamhet har vi en stor samhörighet, vilket innebär att varje medarbetare känner sig delaktig, sätter laget före jaget och känner ett starkt medarbetarskap. Vårt kvalitetstänk baseras på fyra domäner:

 1. klinisk kvalitet,
 2. administrativ kvalitet,
 3. medarbetarskap och
 4. patientupplevd kvalitet.

Hög klinisk kvalitet

Hur håller vi den kliniska kvalitén?

 • Vi säkerställer att samtliga vårdutförare har rätt kompetens så att utfallet blir bästa möjliga för våra patienter.
 • Vi arbetar för att varje medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling.
 • Vi strävar efter att individanpassa vårdarbetet så gott det går.
 • Vi tar fram riktlinjer i enlighet med rådande vetenskapliga rön, så att vi behandlar våra patienter likartat rent medicinskt och därmed minskar oönskad variation i utförande.
 • Vi följer och håller oss uppdaterade med våra rutiner.

Vilja till ständiga förbättringar

Vad kan jag göra bättre imorgon?

 • Jag utgår från rådande vetenskapliga rön.
 • Jag är en problemlösare.
 • Vi välkomnar nya förslag och idéer som kommer från verksamhet och patienter.
 • Genom att omvärldsbevaka andra branscher håller vi oss uppdaterade på nyheter och förbättringar.
 • Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas på. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre i morgon.
 • Förmågan att hitta lösningar på svåra utmaningar är det som gjort oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.

Stor samhörighet

Hur arbetar vi tillsammans?

 • När jag ser ett problem hjälper jag till att lösa det. Jag tar gärna ett steg bakåt och ger plats åt en kollega.
 • Som medarbetare och kollega är jag ödmjuk och jag värnar om en god arbetsmiljö.
 • Jag sätter laget före jaget.
 • Jag bidrar till att min arbetsplats ska vara attraktiv.
 • Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.
 • Vi strävar efter en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig uppskattad för den man är och där man får bekräftelse för sina olika talanger och kan vara sig själv.

Patientnöjdhet

Vad gör vi för dig, hur når vi bästa patientnöjdhet?

 • Vi tror på delaktighet hos våra patienter. Som patient ska jag få hjälp när jag har besvär.
 • Som patient ska du få möjlighet att kontakta oss på olika sätt. Det är lika självklart att ringa oss som att skriva till oss via digitala kontaktvägar på ett säkert sätt.
 • Genom att var lyhörd för dina synpunkter blir vi bättre och starkare.
 • När du som patient kommer till oss ska du känna dig välkommen och trygg att vi hjälper dig på bästa sätt. Vi ser dig.
 • Vi tänker alltid ur ett miljöperspektiv och sätter höga krav på oss själva och våra leverantörer

I varje kvalitetsdomän har vi med oss ett miljötänk, där vi skall bidra till samhälle som håller över tid. Vår värdegrund skall utgöra basen för vårt miljöarbete och samtliga anställda skall arbeta för att kontinuerligt minska bolagets skadeeffekter på miljön. Vi följer gällande lagar och förordningar. Vi arbetar proaktivt och ansvarsfullt och förbereder oss för kommande krav inom miljöområdet.

Vi tydliggör och kommunicerar miljöarbetet ut i organisationen. Samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets miljömål och har gått relevnta kurser på området. Vi uppmuntrar medarbetarna till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet. Miljöhänsyn skall tas vi planering, upphandling och beslut. Konsekvenser för hälsa och miljö skall alltid beaktas vid beslutsfattande. Detta gäller såväl internt som externt, exempelvis i samband med upphandling av nya avtal och samarbetspartner.

Vi har i vår verksamhet identifierat följande områden som våra viktigaste ur miljösynpunkt:

 • Läkemedel
  Vi arbetar aktivt med åtgärder för att minska utsläpp av läkemedelssubstanser enl landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedel. Vi följer” Kloka listan”.
 • Brand
  Brandombud skall utses. En medarbetare skall utbildas i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och en plan för nödlägesberedskap skall tas fram. All personal skall genomgå brandutbildning kontinuerligt varje år. All nyanställd personal skall enligt checklista gå igenom brandrutiner på sina respektive enheter.
 • Elekronik
  All elektronik som inte används skall kasseras och återvinnas, om möjligt.

Kvalitet och patientnöjdhet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och skickar därför ut enkäter som utvärderar patientnöjdheten hos oss. Capio Kirurgkliniken Stockholm är specialistklinik med expertis främst inom övervikts- och allmänkirurgi. Vi finns på Sophiahemmet i Stockholm.

99

% av våra patienter skulle kunna rekommendera oss till andra

15384

mottagningsbesök 2022

2340

operationer 2022

481

överviktsoperationer
/behandlingar 2022

Våra medarbetare

Läs mer om våra medarbetare.

KONTAKT

Tveka inte att kontaka oss

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.