Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Medicinska resultat

Tillgänglighet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (Kvalitet i vården, KIV) som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer.  Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillgängliga att ta emot dig. Vi vill höra om både goda och mindre bra upplevelser.

Vi arbetar aktivt med att registrera och analysera avvikelser i syfte att förbättra verksamheten ytterligare.

Efter mottagningsbesöket och operationen skickar vi ut en enkät till patienterna för att fånga upp förbättringsområden.

Vi deltar i nedanstående nationella kvalitetsregister. Vill du veta mer om dessa register, så kan du klicka på länkarna i listan härnedan.


Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.