Kvalitet genom specialisering

Välkomna till GHP Kirurgkliniken Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. För att minimera smittspridning ber vi att anhöriga inte följer med in på mottagningen. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

Medicinska resultat

Tillgänglighet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (Kvalitet i vården, KIV) som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer.  Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillgängliga att ta emot dig. - vi vill höra om de goda såväl som de dåliga upplevelserna.

Vi jobbar aktivt med avvikelser som rapporteras in i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. Som ex kan det vara en rutin som behöver justeras eller att man saknar information i en kallelse som vi rättar till

Efter mottagningsbesöket och operation skickar vi ut en patientnöjdhetsenkät som vi kontinuerligt går igenom för att fånga förbättringsområden.

Vi deltar i nedan nationella kvalitetsregister. Vill du veta mer om de register vi deltar i klicka på länkarna i listan nedanför

  • För dig som är intresserad av gallkirurgi (GallRiks) och vill se resultaten, klicka härlänk till annan webbplats
  • För dig som är intresserad av ljumskbråck (Svenskt bråckregister) och vill se resultaten, klicka härlänk till annan webbplats
  • För dig som är intresserad av överviktskirurgi (Soreg) och vill se resultaten, klicka härlänk till annan webbplats

 Till våren 2020 kommer vi att delta i den nationella patientenkäten som SKL skickar utlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (vartannat år). Den är nu uppskjuten till våren 2021.

Resultatet av det vi gör

Vi mäter ständigt kvaliteten i det vi gör. Detta skall genomsyra hela GHP:s verksamhet. Därför deltar vi i alla nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för bolagets verksamheter och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.