Välkomna till GHP Kirurgkliniken Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. För att minimera smittspridning ber vi att anhöriga inte följer med in på mottagningen och vi rekommenderar dig att använda munskydd. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Livskvalitet

Förutom följdsjukdomar och risk för en för tidig död förknippas fetma även med en nedsatt livskvalitet. De sociala, psykologiska och ekonomiska effekterna av fetma kan vara mycket negativa1.

I en studie har man visat att de som har kraftig fetma har en hälsorelaterad livskvalitet som motsvarar den hos patienter med ryggmärgsskador, svår kronisk smärta eller långt gången cancer2.

Feta personer måste anpassa sig till många vardagliga problem, allt ifrån att hitta kläder som passar till att söka bekväma sätt att resa och bo på. Normala vardagsaktiviteter blir ofta tröttande och svåra att utföra. Feta personer möter vidare ofta fördomar och diskriminering när de söker arbete3. De betraktas av många vanemässigt som mindre kvalificerade samt tros ibland generellt ha sämre arbetsmoral, känslomässiga problem och inte klara av mellanmänskliga relationer4. Det är inte ovanligt att de som lider av fetma även är deprimerade5. Vetenskapliga studier visar att långvarig viktnedgång hos kraftigt feta personer ger förbättrad livskvalitet6.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.