Följder av överviktighet

Följdsjukdomar

Fetma utgör en allvarlig hälsorisk och leder ofta till en rad kroniska sjukdomar såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, vissa typer av cancer, sömnapné samt rygg- och ledvärk. Läs mer under "Följdsjukdomar".

Livskvalitet

Personer som lider av fetma har en lägre livskvalitet än genomsnitts-befolkningen. Orsaken till detta är oftast dålig hälsa samt försämrade sociala förhållanden. Många upplever att fetman hindrar dem från att göra mycket av det som andra tar för givet. Detta, i kombination med att samhället upplevs ha en negativ syn på fetma, leder också till en känsla av utanförskap. Läs mer under "Livskvalitet".

Livslängd

Risken att dö i förtid av en rad sjukdomar ökar i takt med att BMI-värdet ökar. I Europa dör varje år 320 000 människor av orsaker som är direkt kopplade till fetma. Läs mer under "Livslängd".

Referenser

  1. American Society for Bariatric Surgery. Rationale for the surgical treatment of morbid obesity. (online) 8 april 1998. www.asbs.org/html/ration.html.
  2. NSW Childhood Obesity Secretariat, Centre for Health Promotion - NSW Department of Health, Childhood Obesity NSW Summit Background Paper. August 28, 2002, www.health.nsw.gov.au/obesity/adult/summit/bgpaper_final.pdf.
  3. Stevens J et al. The effect of age on the association between Body Mass Index and mortality. New Engl J Med 1998; 338:1-7.
  4. www.iotf.org/media/iotfmar17.pdf

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.