Varför blir man överviktig?

Energibalans

För stort energiintag eller för liten energiförbrukning, eller både och, kan leda till övervikt och fetma. Man talar om en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. För stort energiintag i förhållande till kroppens energiförbrukning resulterar i ett energiöverskott som lagras i kroppen som fett.

Visst överskott kan kompenseras genom ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen men intressant är också att fysisk aktivitet minskar aptiten och förbättrar regleringen av födointag. Studier har visat att fysisk aktivitet leder till lägre BMI och kan förebygga uppkomst av fetma.

Tiden är en viktig faktor. Små överskott per dag men under en längre tid kan leda till fetma. Därför måste tiden ha en avgörande roll även när man ska gå ner i vikt. Man måste genomföra en bestående förändring av sin energibalans.

Andra faktorer som ökar risken för fetma

Fetma tenderar att gå i arv, vilket tyder på att det finns en genetisk orsak. Det är vanligare med fetma hos barn med överviktiga eller feta föräldrar, vilket kan bero på genetiska orsaker eller mat- och motionsvanor i familjen. Men s k tvillingstudier har visat att genetiska faktorer har en stor roll för utveckling av fetma.

Miljön har också en inverkan på utvecklingen av fetma. Den ökande utbredningen av övervikt och fetma speglar flera förändringar i våra mat- och motionsvanor under de senaste 20 till 30 åren.  Man kan också se att det är vanligare med fetma hos personer med sämre sociala förutsättningar.

Psykologiska faktorer påverkar matvanorna. Många människor äter som en reaktion på negativa känslor som kan leda till, nedstämdhet eller ilska. Fetma betraktas ofta som en följd av bristande viljestyrka, svaghet eller ett livsstilsval - valet att äta för mycket och motionera för lite. Man bör istället betrakta fetma mer som en kronisk sjukdom än ett livsstilsval.

Rökstopp kan leda till viktuppgång. Denna förändring är individuell och anses bero dels på ökat intag av energirika produkter som kompensation för rökningen, dels på förändringar i ämnesomsättningen då man slutar använda nikotin.

Det finns läkemedel som kan orsaka viktuppgång, bland annat steroider (kortison), läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar och vissa insuliner.

Depression, hypothyreoidism, flera olika syndrom samt vissa neurologiska sjukdomar kan också orsaka viktuppgång.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.