Medicinska behandlingar

Kirurgkliniken på Sophiahemmet har inte något eget program för Medicinska behandlingar, då vi endast vänder oss till patienter som vill genomgå en överviktsoperation.

Medicinska behandlingar rekommenderas oftast till de som har ett BMI lägre än 35 och innefattar:

  • Motionsrådgivning
  • Kostrådgivning
  • Lågkaloridieter
  • Beteendeförändrande behandling
  • Läkemedel (för patienter med ett BMI över 27)

Oftast ges medicinska behandlingar som kombinationsbehandlingar där du tillsammans med din läkare bestämmer vilka delar av ovanstående som bör ingå för att ge dig bäst förutsättningar att gå ner i vikt.


Läkemedelsbehandlingar ger generellt en viktnedgång på ungefär 8–10% av utgångsvikten vid behandlingsstart(1), men det är vanligt att man inte klarar av att hålla vikten när behandlingen avslutas. Kontinuerlig uppföljning och en stark motivation hos individen är därför viktigt för behandlingens långsiktiga effekt.

Källa: Wadden TA. Ann Intern Med 1993; 119:688-93.

En viktminskning på 5–10% har dock visat sig vara till fördel för flera fetmarelaterade medicinska problem. Medicinska behandlingar är därför att rekommendera för de som har ett BMI mellan 25 och 35, men oftast ej för dem som har ett BMI över 35.

Bland patienter som har gått ner i vikt och inte går upp igen är motion den gemensamma nämnaren för att bibehålla vikten. Motion måste åtföljas av kostbehandling för att viktminskning ska uppnås. Även om viktminskningen av de två behandlingarna tillsammans är ganska blygsam, är motion en nyckelfaktor för att bibehålla vikten.

Referenser

  1. Bray GA. Ryan DH. Drug treatment of the overweight patient. Gastroenterology 2007; 132(6):2239-52.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.