mäta BMI och midjemått

Om att mäta BMI och midjemått


BMI

Body Mass Index, eller kroppsmasseindex som det heter på svenska, är ett mått på relationen mellan din vikt och din längd. BMI definieras som vikten i kilo dividerat med kvadraten på längden i meter (kg/m2). Till exempel så har en person som är 1,80 m lång och väger 130 kg ett BMI på 40,1.

BMI = 130 / (1,8 x 1,8) = 40,1 kg/m2

Fördelen med BMI är att man i en enda siffra kan beskriva hur normal eller onormal kroppsvikten är. Samma BMI-värde innebär dock olika mängd fett hos män och kvinnor. För en genomsnittlig svensk man motsvarar ett BMI på 25 ungefär 19,1 kg fett (23,6% av kroppsvikten) hos kvinnor är fettmängden vid samma BMI 25,2 kg (36,4% av kroppsvikten). Motsvarande värden vid BMI 30 är för män 28,4 kg (30,0%), och för kvinnor 34,8 kg (43,2%).1 Vid samma BMI har kvinnor således mera fett än män.

BMI kan i princip inte skilja på fett och muskler eftersom beräkningen av BMI enbart baseras på kroppsvikt och längd. Metodfelet för uppskattning av kroppsfett med hjälp av BMI ligger på 7–9% vilket i praktiken innebär att det vid BMI 25,5 kan råda tveksamhet om huruvida en person är normalviktig (men muskulös) eller överviktig (med ökad fettmängd). Å andra sidan har en person med BMI 35 alltid fetma. BMI är alltså trots allt ett enkelt och bra mått på grad av övervikt och fetma.

Du kan själv genomföra en beräkning av ditt BMI med vår BMI-kalkylator.

Midjemått

En annan metod för att klassificera övervikt och fetma är att uppskatta bukfetma. Bukfetma, eller "kulmage" som den kallas i daglig tal, har i forskning visat sig farligare än fett lokaliserat på andra delar av kroppen och leder till förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

För att mäta ditt midjemått använder du ett måttband eller motsvarande. I stående ställning utan kläder mäter du omkretsen över magen mellan nedersta revbenet och höftkammen. Mät efter en risk är i förhållande till ditt midjeomfång i tabellen under rubriken ”Bukfetma”.

Referenser

  1. Larsson I, Berteus-Forslund H, Lindroos AK, Lissner, L, Näslund, I, Peltonen, M, Sjöström, L. Body composition in the SOS (Swedish Obese Subjects) reference study. Int J Obes Relat Metab Disord 2004; 28:1317-24.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.