BMI

Body Mass Index, eller kroppsmasseindex som det heter på svenska, är ett mått på relationen mellan din vikt och din längd. BMI definieras som vikten i kilo delat med kvadraten på längden i meter (kg/m2). En person som är 1,80 m lång och väger 130 kg har således ett BMI på 40,1.

Räkna ut BMI med vår BMI-kalkylator

Ju högre BMI du har, desto högre är riskerna för olika följdsjukdomar. Här kan du snabbt och enkelt räkna ut ditt BMI och få en fingervisning på om du är överviktig eller inte. Tänk på att BMI inte ger hela bilden av din vikt eller hälsostatus; måttet bör kompletteras med andra undersökningar för en rättvisande bild av din hälsa.

Vad har du för BMI? Testa ditt BMI

Räkna ut ditt BMI själv i vår BMI-kalkylator. Fyll i formuläret nedan och klicka på Räkna ut BMI för att få reda på om du är normal-, under- eller överviktig.

BMI, övervikt och fetma

BMI är ett enkelt mått för att definiera övervikt och fetma. Måttet används bland annat av WHO (Världshälsoorganisationen) Länk till annan webbplats. för att definiera övervikt/fetma och ska ses som en riktlinje. Fördelen med BMI är att man i en enda siffra kan beskriva var på skalan någons kroppsvikten ligger. Samma BMI-värde innebär dock olika mängd fett hos män och kvinnor. För en genomsnittlig svensk man motsvarar ett BMI på 25 ungefär 19,1 kg fett (23,6 % av kroppsvikten). Hos kvinnor är fettmängden vid samma BMI 25,2 kg (36,4 % av kroppsvikten).

Eftersom beräkningen endast baseras på längd och vikt bör den endast användas som en riktlinje. Metodfelet för uppskattning av kroppsfett med hjälp av BMI ligger på 7–9 % vilket i praktiken innebär att ett BMI på 25,5 kan betyda att en person är normalviktig (men muskulös) eller överviktig (med ökad fettmängd). Å andra sidan har en person med BMI 35 alltid fetma. BMI är alltså trots allt ett enkelt mått på grad av övervikt och fetma.

Om du har hög BMI kan du i vissa fall få hjälp med din fetma genom operation, exempelvis i form av Gastric bypass Länk till annan webbplats., Gastric sleeve Länk till annan webbplats. eller ballongbehandling Länk till annan webbplats..

Tänk på att BMI inte är ett exakt mått - människor är olika byggda. BMI-skalan ska inte användas om man är under 18 år, då finns det andra mått som är bättre att använda.

BMI-skala – Vilket BMI ska man ha?

<18.5

Undervikt

18.5-24.9

Normalvikt

25-29.9

Övervikt

30-34.9

Fetma, klass 1

35-39.9

Fetma, klass 2

>40

Fetma, klass 3


BMI eller midjemått

En annan metod för att beskriva övervikt och fetma är att uppskatta bukfetma. Bukfetma har i forskning visat sig farligare än fett lokaliserat på andra delar av kroppen och leder till förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes.

För att mäta ditt midjemått använder du ett måttband eller motsvarande. I stående ställning utan kläder mäter du omkretsen över magen mellan nedersta revbenet och höftkammen. Har du över 94 cm i midjeomfång (80 cm för kvinnor) har du ökad risk för sjukdom, och har du över 102 cm (88 för kvinnor) har du kraftigt ökad risk.

Läs mer om bukfetma Länk till annan webbplats.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.