Kvalitet genom specialisering

Inför en överviktsoperation

Inför en överviktsoperation

En första kontakt tas vanligen per telefon, e-post eller via något av våra informationsmöten. Efter den första kontakten händer följande:

Utredningsbesök

 • Vi bokar in dig på ett kostnadsfritt utredningsbesök där du träffar sjuksköterska, läkare och dietist. Du får fylla i en hälsodeklaration och får ingående information om vad det innebär att genomgå en överviktsoperation. Tillsammans med läkaren bestämmer du vilken kirurgisk metod som är mest lämplig för dig.
 • I samband med utredningsbesöket får du lämna några blodprover samt ta ett EKG.
 • Ibland behöver du genomgå ytterligare några undersökning och provtagning innan operationen.
 • Du kommer också genomgå en viktreduktion några veckor innan din operation.
 • När vi är överens om att genomföra en överviktsoperation bokar vi in ett operationsdatum som passar dig. Du får därefter en kallelse och information kring förberedelser inför operationen.

Operationsdagen

 • På operationsdagen går du direkt till vårdavdelningen där du blir omhändertagen och förberedd inför din operation. Därefter transporteras du till operationssalen, där du får träffa narkosläkaren.
 • Operationen genomförs under narkos och tar mellan 30 och 60 minuter.
 • När du vaknar är du på vår uppvakningsavdelning. Där får du hjälp av vårdpersonalen.
 • Sedan flyttas du upp till ditt rum. Det är viktigt att du så snart som möjligt försöker att röra på dig, detta för att minska risken för blodproppar. Det är också viktigt att du försöker dricka.

Dagen efter operation

 • Dagen efter din operation är det fortsatt viktigt att du rör på dig och dricker. Du får besök av vår läkare för att kontrollera att allt är bra med dig.
 • Du får också träffa dietist och sjuksköterska för att information kring allt som är viktigt att veta den första tiden.
 • De flesta av våra patienter kan åka hem runt lunch-tid dagen efter sin operation

Återbesök/långtidsuppföljning

 • En sjuksköterska ringer dig inom en vecka efter operationen för att höra hur du mår, dietisten kontaktar dig efter tre veckor och efter sex veckor kommer åter en sjuksköterska att kontakta dig och ett år efter operationen kommer du på ett återbesök och träffar då teamet samt provtagning.
 • Kontakterna har som avsikt att följa och stödja den nya livsstilen under det första året. Utöver de förplanerade samtalen har man alltid möjlighet att kontakta kliniken; antingen genom att komma till oss på Sophiahemmet för enskilt besök, boka telefontid eller ha mail-kontakt.
 • Ge terapeutiskt stöd under och efter behandlingstiden om behov finns.
 • Vid behov ingår även under första året utredningar som läkare bedömer och ordinerar såsom gastroskopi, skivröntgen eller titthålsoperation.
 • Därefter kommer du under år 2-5 få tillgångar till vårdteamet vid behov.
 • Ett återbesök per år då du träffar läkare, sjuksköterska, dietist och terapeut vid behov samt provtagning.
 • Receptförskrivning och provtagning relaterade till operationen vid behov.
 • Om du önskar göra din uppföljning på din hemort hjälper vi till att kontakta och samarbeta med den vårdcentral du väljer.
 • Följa upp behandlingen och ge stöd för att behålla viktminskningen.
 • Kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig till oss när du behöver. Vi finns här för dig!

Förloppet innan operation och återbesök kan se lite annorlunda ut för dig som bokat din överviktsoperation via ditt landsting.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.