Kvalitet genom specialisering

Förväntat resultat av Gastric bypass

Förväntat resultat av Gastric bypass

 

1. Snabb - och bestående viktnedgång

Viktnedgång efter Gastric bypass, enligt vetenskapliga studier, visar att man tappar ca 75% av sin övervikt under det första året och att man efter drygt 10 år fortfarande har kvar ca 60% av sin viktminskning.1,2

2. Lindrar följdsjukdomar

Majoriteten av de medicinska problem som associeras med fetma, t.ex. typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné och ledvärk, förbättras eller försvinner som ett resultat av en Gastric bypass operation.3

Lindrar sjukdomar

Behandlas du med medicin mot t.ex. typ 2-diabetes eller högt blodtryck kommer du troligtvis kunna minska dosen på din medicin eller inte längre behöva behandlas alls, som ett resultat av Gastric bypass operationen.

Förbättrar sömn

Många patienter upplever att de sover mycket bättre efter genomgången operation, vilket till stor del beror på att de tidigare led av sömnapné, som förbättras eller försvinner helt när de går ner i vikt.

Minskar ledvärk

Många som lider av ledvärk upplever att värken minskar avsevärt efter en Gastric bypass operation.

3. Förbättrad livskvalité

Vetenskapliga studier visar att långvarig viktnedgång hos personer med kraftig fetma, ger förbättrad livskvalité.

Fetma är lika farligt som cancer

Den hälsorelaterade livskvalitén hos personer som har kraftig fetma, motsvarar den hos patienter med långt gången cancer, ryggmärgsskador eller svår kronisk smärta.4,5

Kirurgisk behandling mot fetma och förbättrad livskvalité hänger ihop

Andra studier har också visat positiva effekter på livskvaliteten efter kirurgisk behandling av fetma. Denna effekt är ofta kopplad till graden av viktnedgång.5-7

4. Förlängd livslängd

En stor svensk studie, den s.k. SOS-studien, har visat att risken att avlida inom 15 år för en person med fetma som har genomgått kirurgisk behandling, är ca 30% lägre jämfört med den som inte genomgått operation.8

Maila oss

Välkommen att ringa eller maila oss.
Telefonnummer 08-406 28 45

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.