ÖVERVIKTSOPERATIONER

Ta första steget mot din nya vikt

Videosamtal med läkare

Varaktig viktnedgång – vår specialitet

Övervikt och fetma innebär en ansamling av överskottsfett och är något som på sikt kan skada hälsan. I allmänt språkbruk blandas övervikt och fetma ofta ihop, men i medicinska sammanhang är de två begreppen skilda åt. Övervikt är i sig ingen sjukdom, men är du överviktig riskerar du att utveckla fetma, vilket Världshälsoorganisationen, WHO, klassificerar som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan.

Överviktsbehandling och fetmaoperation

På Kirurgkliniken är vi specialister på att skapa förutsättningar för varaktig viktnedgång, bland annat genom överviktsoperation. Vi erbjuder dig hjälp med övervikt och rätt behandling utifrån dina behov, genom allt ifrån rådgivning till fetmakirurgi i världsklass i form av gastric bypass och gastric sleeve.

Vi arbetar långsiktigt, skapar trygghet och har fem års uppföljning efter en magoperation. Vårt mål är att möjliggöra bestående viktnedgång och positiv beteendeförändring som ökar din livskvalitet.

Fetmakirurgi för hälsan

Fetma är en kronisk sjukdom och dess symtom och följdsjukdomar utvecklas successivt. I dess tidiga stadier kan fetma göra det svårt att gå, ge ryggvärk och trötthet, hudsjukdomar och andfåddhet.

Obehandlad fetma har en tendens att försämras och kan då leda till allvarliga sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, höga kolesterolvärden och sömnapné. Det är därför viktigt att söka professionell hjälp om man har drabbats av fetma.

Det sker en alarmerande ökning av övervikt och fetma över hela världen. I Europa finns idag minst 135 miljoner feta personer och cirka 6 miljoner med höggradig fetma. Sjukdomens utbredning tros fördubblas under de närmaste 20 åren.

Våra behandlingar och magoperationer mot fetma syftar till att hjälpa dig som är kraftigt överviktig att förändra dina vanor och begränsa matintaget, för en bestående viktnedgång och ökad livskvalitet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.