Välkomna till GHP Kirurgkliniken Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. För att minimera smittspridning ber vi att anhöriga inte följer med in på mottagningen och vi rekommenderar dig att använda munskydd. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

ÖVERVIKTSOPERATIONER

Ta första steget mot din nya vikt

Videosamtal med läkare

Varaktig viktnedgång – vår specialitet

Övervikt och fetma avser en ansamling av överskottsfett som på sikt kan skada hälsan. I allmänt språkbruk blandas övervikt och fetma ofta ihop. I medicinska och vetenskapliga sammanhang är de två begreppen dock skilda åt. Världshälsoorganisationen, WHO, klassificerar fetma som en sjukdom och ett allvarligt hot mot hälsan.

Överviktsbehandling och fetmaoperation

Vi är specialister på att skapa förutsättningar för varaktig viktnedgång genom bland annat överviktsoperationer. Vi erbjuder dig hjälp med övervikt och rätt behandling utifrån dina behov, allt ifrån rådgivning till överviktskirurgi i världsklass i form av så kallad gastric bypass och gastric sleeve samt ballongbehandling.

Vi arbetar långsiktigt, skapar trygghet och har fem års uppföljning efter operationen. Vårt mål är att möjliggöra bestående viktnedgång och positiv beteendeförändring som ökar din livskvalitet.

Fetmakirurgi för hälsan

Fetma är en kronisk sjukdom och dess symtom och följdsjukdomar utvecklas successivt. I dess tidiga stadier kan fetma göra det svårt att gå, ge ryggvärk och trötthet, hudsjukdomar och andfåddhet.

Obehandlad fetma har en tendens att försämras och kan då leda till allvarliga sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa cancerformer, höga kolesterolvärden och sömnapné. Det är därför viktigt att söka professionell hjälp om man har drabbats av fetma.

Det sker en alarmerande ökning av övervikt och fetma över hela världen. I Europa finns idag minst 135 miljoner feta personer och cirka 6 miljoner med höggradig fetma. Sjukdomens utbredning tros fördubblas under de närmaste 20 åren.

Ökningstakten varierar mellan olika länder i Europa. Storbritannien är det land som har en av de snabbaste ökningarna. Där rapporteras förekomsten av fetma idag vara över 20 %.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.