Välkomna till GHP Kirurgkliniken Stockholm. Vi bedriver endast planerad sjukvård. För att minimera smittspridning ber vi att anhöriga inte följer med in på mottagningen och vi rekommenderar dig att använda munskydd. I de fall du har infektionssymtom såsom feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken och inte heller kommer kunna behandla dig.

Läs mer här.

Gallbesvär


Gallstensbehandling

Gallsten är mycket vanligt förekommande i ”västvärlden”. De flesta som har gallsten känner inte av det och blir heller inte opererade för detta.

De som har besvär av gallsten kan grovt delas upp i två grupper:

 • De som har följdsjukdom till gallsten (inflammation i gallblåsan, stopp i gallgången, bukspottkörtelinflammation)
 • De som ”bara” har ont av stenarna.

Den första gruppen bör opereras eftersom följdsjukdomarna är potentiellt allvarliga. Den andra gruppen måste inte opereras utan patient och kirurg får diskutera vad som är bäst för varje enskilt fall. Är det verkligen stenarna som gör ont?

Varje år görs ca 12 000 gallstensoperationer i Sverige och i stort sett alla görs med titthålsteknik.

Vad är gallsten?

Gallsten bildas i gallblåsan. Stenarna består framförallt av kolesterol, ett ämne som finns naturligt i gallvätskan. Varför kolesterolet hos vissa människor bildar stenar vet man inte säkert, men sannolikt beror det på flera faktorer, bland annat kost och ärftlighet.

Gallstensanfall

Ett gallstensanfall beror på en sammandragning av gallblåsan, som inte kan tömmas, då en sten täpper till mynningen. Anfallet ger svåra smärtor i övre delen av buken. Ibland är det förenat med illamående och kräkningar. Ibland strålar smärtan ut i ryggen och upp mot skulderblad och axlar.

Gallstensinflammation

Om en sten kilar fast i gallgången kan ett gallstensanfall övergå i en inflammation. Anfallet varar då längre och feber tillstöter. En sten som fastnar i djupa gallgången kan också stoppa gallflödet till tarmen. Huden och ögonvitorna blir då gula och feber kan tillkomma.

Gallvätska

Gallvätska bildas i levern och rinner till tarmen genom gallgången. Vätskans uppgift är att finfördela fettet i födan så att den lättare kan tas upp av tarmen.

Gallblåsan är en sidoutväxt på gallgången och fungerar som en reservoar för gallvätskan. Med en fungerande gallblåsa töms gallvätskan ut i tarmen när maten passerar. Utan gallblåsa rinner gallvätskan lite mer kontinuerligt ut i tarmen. Denna skillnad i flöde har ingen betydelse för näringsupptaget. Tarmen är lång, föda och gallvätska hinner blandas i alla fall.

Om gallstensbehandling

Den enda behandling av gallsten som är långsiktigt effektiv är att ta bort gallblåsan och stenarna. Det finns studier där man lyckats lösa upp gallstenarna med medicinska preparat men så länge man har gallblåsan kvar bildas nya stenar så småningom.

Inför operation

Viktig information för dig som redan varit på ett läkarbesök hos oss och blivit planerad för en operation. Läs mer här.

Under operation

Operationen utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik). Buken hålls utspänd med hjälp av koldioxid. Via fyra små snitt förs optik och olika instrument in i buken. En bild överförs till en TV-skärm och via den kan kirurgen se operationsområdet.

Gallblåsan lösgörs från sitt fäste vid levern. Förbindelsegången mellan gallblåsan och gemensamma gallgången förslutes med clips av titan. Clipsen ger inte utslag i metalldetektorerna i flygplatsernas säkerhetskontroller. Gallblåsan med sitt innehåll av sten tas ut genom ett av de små snitten i bukväggen. Koldioxiden släpps ut innan huden sys ihop.

Om en titthålsoperation inte är möjlig

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation ej går att genomföra. Man öppnar då buken via ett snitt under höger revbensbåge. I dessa sällsynta fall har man mer ont efter operationen och kan behöva stanna ett par dagar på sjukhuset.
Under operationen kan man behöva använda röntgen för att lokalisera anatomin runt gallan.

Patienterna får inte stenarna efter operationen av hygieniska skäl. De kan innehålla skadliga bakterier.

Efter operation

Eftersom du varit sövd kommer du först till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmar där får du komma upp till vårdavdelningen.

Många nyopererade har viss värk och smärta i övre delen av buken. Efter titthålsoperationer är det också vanligt med värk från axelpartiet. Detta beror på att buken varit utspänd av koldioxid. Mot värken får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter.

Du kan räkna med att gå hem dagen efter operation och det mesta av värken har då vanligen gått över. Är du opererad med en öppen operation kan vårdtiden bli något längre. Inför hemgången har du ett samtal med din läkare.

Komplikationer

Komplikationer som blödning, infektion etc. kan uppstå efter alla former av kirurgiska ingrepp och gallstensoperation är inget undantag.
En besvärlig komplikation med just gallstensoperation är att gemensamma gallgången skadas under operationen. Det händer i Sverige i ungefär 3-5 av 1000 ingrepp.

Efter hemkomsten

Sjukskrivning
Sjukskrivningsintyg behövs normalt inte efter en gallstensoperation. De flesta är tillbaka i arbete efter ett par dagar

Kostråd
Du kan äta vanlig mat direkt efter hemkomsten. Du kan dock göra klokt i att under 3-4 veckor undvika mat som du tidigare inte tålt och därefter börja lite försiktigt med dessa maträtter. Under de första veckorna är det olämpligt att äta stora måltider. Alkohol är inte förbjudet.

Motion
Vanlig fysisk aktivitet som promenader och lättare hushållsarbete går bra direkt efter hemkomsten. Därefter får du öka belastningen successivt om det känns bra. Tyngre fysisk aktivitet som t.ex. styrketräning ska du vänta med en månad efter operationen.

Vid akut försämring dagtid eller om du har frågor som kan härledas till din operation, ska du kontakta kirurgmottagningen på telefon.

På lång sikt 

Många patienter vet exakt vilka födoämnen som framkallar deras smärta (ägg, äpple etc.). De flesta patienter får efter operationen inte längre ont av det som förut framkallade gallstensanfall. I undantagsfall kan dock känsligheten för vissa födoämnen kvarstå efter operationen.

10 % av patienterna som får gallblåsan borttagen får diarrebesvär. Troligen beror detta på att gallvätskan rinner till tarmen lite mer kontinuerligt (se ”Vad är gallsten” ovan). Det finns ett preparat man då kan tillgripa som suger upp gallsyrorna och hjälper mot besvären. De flesta patienter blir bättre på ett halvårs sikt men ett fåtal kan få mer bestående besvär.

I de fall man tar bort gallblåsan p.g.a. smärta (men inte följdsjukdom enligt ovan) finns alltid en osäkerhet om det verkligen är just gallstenarna som framkallar smärtorna. Möjligheten finns i dessa fall att något annat gör ont i magen men att gallstenarna tolkas som orsak. I de fallen är risken stor att smärtorna kvarstår efter operationen.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra gallstensoperationer. Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

Viktig information för dig som redan varit på ett läkarbesök hos oss och är planerad för en operation

 • Läs Viktig information inför din operation, här
 • Fyll i din hälsodeklaration, här

Kom ihåg att:

 • Ta med legitimation
 • Ta med dina mediciner i orginalförpackning
 • Ta med bekväma kläder och inneskor
 • Lämna alla smycken, piercing och värdesaker hemma
 • Du får inte köra bil det första dygnet efter operationen
 • Ha Alvedon (paracetamol) hemma för smärtlindring
 • Kom i god tid

Parkering

 • Det finns ett begränsat antal P-platser på Sophiahemmets område. Annars hänvisar vi till Valhallavägens allé där p-avgiften är densamma.

Tolkbehov

 • Meddela oss i god tid om du behöver tolk

Besökstid vårdavdelning

 • Alla dagar kl.13:00 till 19:00

Kontakta oss

Välkommen att ringa eller kontakta oss via 1177.se Länk till annan webbplats.
Telefonnummer 08-406 28 45

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.