Gallbesvär


Gallstensbehandling

Gallsten är mycket vanligt förekommande i höginkomstländer. De flesta som har gallsten känner inte av det och blir heller inte opererade för detta.

De som har besvär av gallsten kan grovt delas upp i två grupper:

 • De som har följdsjukdom till gallsten (inflammation i gallblåsan, stopp i gallgången, bukspottkörtelinflammation)
 • De som enbart har ont av stenarna.

Den första gruppen bör opereras, eftersom följdsjukdomarna är potentiellt allvarliga. Den andra gruppen måste inte opereras – patient och kirurg får diskutera vad som är bäst för varje enskilt fall.

Varje år görs ca 12 000 gallstensoperationer i Sverige. Nästan alla med hjälp av titthålsteknik.

Vad är gallsten?

Gallstenar bildas i gallblåsan. Stenarna består framförallt av kolesterol, ett ämne som finns naturligt i gallan. Varför kolesterolet hos vissa människor bildar stenar vet man inte säkert, men sannolikt beror det på flera faktorer, bland annat kost och ärftlighet.

Varför får man gallstensanfall?

Ett gallstensanfall beror på en sammandragning av gallblåsan, som inte kan tömmas om en gallsten täpper till mynningen. Anfallet ger svåra smärtor i övre delen av buken. Ibland är det förenat med illamående och kräkningar. Smärtan kan även stråla ut i ryggen och upp mot skulderblad och axlar.

Gallstensinflammation

Om en sten kilar fast i gallgången kan ett gallstensanfall övergå i en gallstensinflammation. Anfallet varar då längre och feber tillstöter. En sten som fastnar i djupa gallgången kan också stoppa gallflödet till tarmen. Huden och ögonvitorna blir då gula och feber kan då ibland tillkomma efter något dygn.

Vad är gallans funktion?

Gallans uppgift är att finfördela fettet i födan så att den lättare kan tas upp av tarmen. Gallan bildas i levern och rinner till tarmen genom gallgången. 

Gallblåsan är en sidoutväxt på gallgången och fungerar som en reservoar för gallan. Med en fungerande gallblåsa töms gallvätskan ut i tarmen i samband med måltid. Utan gallblåsa rinner gallan litet mer kontinuerligt ut i tarmen. Denna skillnad i flöde har ingen betydelse för näringsupptaget, men kan ibland leda till att avföringen blir litet tunnare en tid. Tarmen är lång, och föda och gallvätska hinner blandas i alla fall.

Gallsten – behandling

Den enda behandling av gallsten som är långsiktigt effektiv är att ta bort gallblåsan och stenarna. Det finns studier där man lyckats lösa upp gallstenarna med medicinska preparat, men så länge gallblåsan finns kvar bildas nya stenar så småningom, och det är därför ingen vedertagen behandling.

Inför operation

Viktig information för dig som redan varit på ett läkarbesök hos oss och blivit schemalagd för en operation:

Läs mer här.

Under gallstensoperation

Operationen utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik). Via fyra små snitt förs optik och olika instrument in i buken. En bild överförs till en TV-skärm och via den kan kirurgen se operationsområdet. Buken hålls utspänd med hjälp av koldioxid som blåses in genom instrumenten.

Gallblåsan lösgörs från sitt fäste vid levern. Förbindelsegången mellan gallblåsan och gemensamma gallgången förslutes med clips av titan. Clipsen ger inte utslag i metalldetektorerna i flygplatsernas säkerhetskontroller. Gallblåsan med sitt innehåll av sten tas ut genom ett av de små snitten i bukväggen. Koldioxiden släpps ut innan huden sys ihop.

Om en titthålsoperation inte är möjlig

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation ej går att genomföra. Man öppnar då buken via ett snitt under höger revbensbåge. I dessa sällsynta fall har man mer ont efter operationen och kan behöva stanna ett par dagar på sjukhuset. Under operationen kan man behöva använda röntgen för att lokalisera anatomin runt gallblåsan.

Patienterna får inte behålla stenarna efter operationen av hygieniska skäl, eftersom de kan innehålla skadliga bakterier.

Efter operation

Efter operationen kommer man till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmar får man antingen gå hem, eller vid behov föras över till vårdavdelningen.

Många nyopererade har viss värk och smärta i övre delen av buken. Efter titthålsoperationer är det också vanligt med värk från axelpartiet. Detta beror på att buken varit utspänd av koldioxid. Mot värken får du smärtlindring i form av stolpiller eller tabletter.

Komplikationer

Komplikationer som blödning, infektion etc. kan uppstå efter alla former av kirurgiska ingrepp. Gallstensoperation är inget undantag.

En besvärlig komplikation vid gallstensoperation är att den gemensamma gallgången skadas under operationen. Det händer i Sverige vid ungefär 3–5 av 1000 ingrepp.

Efter hemkomsten

Sjukskrivning
Sjukskrivningsintyg behövs normalt inte efter en gallstensoperation. De flesta är tillbaka i arbete efter ett par dagar.

Gallsten – kostråd
Du kan äta vanlig mat direkt efter hemkomsten. Under de första veckorna är det olämpligt att äta stora måltider. Alkohol är inte förbjudet.

Motion
Vanlig fysisk aktivitet som promenader och lättare hushållsarbete går bra direkt efter hemkomsten. Därefter får du öka belastningen successivt om det känns bra.

Vid akut försämring dagtid eller om du har frågor avseende operationen, skall du kontakta kirurgmottagningen på telefon eller via 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På lång sikt 

Många patienter vet exakt vilka födoämnen som framkallar deras smärta (ägg, äpple etc.). De flesta patienter får efter operationen inte längre ont av det som förut framkallade gallstensanfall. I undantagsfall kan dock känsligheten för vissa födoämnen kvarstå efter operationen.

Ungefär 10 % av patienterna som får gallblåsan borttagen får lösare avföring postoperativt. Troligen beror detta på att gallan rinner till tarmen lite mer kontinuerligt (se ”Vad är gallsten?” ovan). Det finns preparat man då kan använda som fångar upp gallsyrorna och lindrar besvären. De flesta patienter blir bättre på ett halvårs sikt, men ett fåtal kan få mer bestående besvär.

I de fall man tar bort gallblåsan på grund av smärta och inte följdsjukdom, finns alltid en viss osäkerhet om det verkligen var just gallstenarna som framkallade smärtorna. Möjligheten finns i dessa fall att något annat gör ont i magen, men att gallstenarna tolkas som orsak. I de fallen finns risken att smärtorna kvarstår efter operationen.

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring våra gallstensoperationer. Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

Viktig information för dig som redan varit på ett läkarbesök hos oss och är planerad för en operation

 • Läs Viktig information inför din operation, här
 • Fyll i din hälsodeklaration, här

Kom ihåg att:

 • Ta med legitimation
 • Ta med dina mediciner i orginalförpackning
 • Ta med bekväma kläder och inneskor
 • Lämna alla smycken, piercing och värdesaker hemma
 • Du får inte köra bil det första dygnet efter operationen
 • Ha Alvedon (paracetamol) hemma för smärtlindring
 • Kom i god tid

Parkering

 • Det finns ett begränsat antal P-platser på Sophiahemmets område. Annars hänvisar vi till Valhallavägens allé där p-avgiften är densamma.

Tolkbehov

 • Meddela oss i god tid om du behöver tolk

Besökstid vårdavdelning

 • Alla dagar kl.13:00 till 19:00

Kontakta oss

Välkommen att ringa eller kontakta oss via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefonnummer 08-406 28 45

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.