Bråck


Vad är bråck?

Bukhålan är ett rum som omges av väggar av muskler och muskelhinnor. I väggarna kan uppstå försvagningar som gör att delar av organ (oftast fett från tarmkäxet eller tarm) i rummet trycks ut genom väggen och buktar ut på "fel plats". Detta kallas för bråck. Beroende på var bråcken buktar ut benämns de till exempel ljumskbråck och navelbråck. Bukväggsbråck är ett samlingsnamn för alla bråck i bukväggen.

Olika typer av bråck

Ljumskbråck
Ljumskbråck är tio gånger vanligare hos män än hos kvinnor. I Sverige opereras var fjärde man för ljumskbråck någon gång under sin livstid.

Ljumskbråcksoperation är en av de vanligaste i världen. För män är det symptomen som styr. Har man besvär kan man låta operera sig, men har man inga besvär kan man mycket väl avstå. Operationen kan i sig ge besvär efteråt en tid. Upp till 10 % av patienterna får stelhetskänsla och lättare obehag även på längre sikt som ett resultat av själva operationen. Svårare smärtproblem efter operation är dock mycket ovanligt.

Kvinnor med ljumskbråck bör opereras då de oftare än män har en typ av ljumskbråck som kallas för "lårbråck" eller ”femoralbråck”. Den typen av ljumskbråck har större risk för komplikationer än andra typer av ljumskbråck.

Den allvarligaste komplikationen vid ljumskbråck är så kallad "inklämning" av bråcket. Bråcket ligger då ut som en bula och går inte att trycka tillbaka. Bulan blir hård och gör ont. Inträffar detta bör patienten första försöka trycka tillbaka bulan. Så länge bråcket glider tillbaka in är det ingen fara. Annars bör man uppsöka en akutmottagning. Risken för den enskilda patienten är dock mycket liten för att detta ska uppstå.

Navelbråck
Bråck i naveln är också vanligt, eftersom de flesta människor har kvar en liten defekt efter navelsträngen. Detta hål kan vidgas med åren och ett bråck kan uppstå. Om bråcket ger besvär kan man genomföra navelbråcksoperation. Man kan få inklämning även i ett navelbråck och samma principer som för ljumskbråck gäller enligt ovan.

Ärrbråck
Om man tidigare är opererad i magen kan snittet läka med små defekter i muskelhinnan. Defekterna kan med tiden vidgas och tarmen kan börja bukta ut. Ett bråck uppstår som då ligger i anslutning till ärret i huden Man kallar detta ärrbråck. Man kan få inklämning även i ett ärrbråck och samma principer som för ljumskbråck gäller enligt ovan.

Inför operation av bråck

Viktig information för dig som redan varit på ett läkarbesök hos oss och blivit planerad för en operation. Läs mer här

Under operation

Ljumskbråck
Att förstärka bukväggen med ett plastnät är standard sedan länge. Vid en öppen operation gör man ett decimeterlångt snitt på tvären i ljumsken och öppnar vävnaderna utifrån. Plastnätet sys in mellan de två yttersta lagren i bukväggen och läker sedan fast i vävnaderna. En öppen operation kan göras i lokalbedövning eller narkos allt efter patientens hälsotillstånd och önskemål.

Vid en titthålsoperation lägger man in plastnätet bakom alla musklerna men utanför bukhinnan. Man lagar så att säga defekten från insidan istället. Titthålen görs på tre ställen längre upp på buken och inte i ljumsken. Med titthålstekniken följer också risken att man ibland inte kan slutföra operationen med den tekniken utan måste byta till öppen teknik. Avgörande kan vara patientens anatomi eller om något tillstöter. Titthålsoperation kan bara göras i full narkos.

Navelbråck
Är bråcket litet räcker det med att sy ihop defekten i muskelhinnan med en öppen operation. Är bråcket större kan man behöva göra en titthålsoperation där man förstärker bukväggen med ett plastnät på insidan.

Ärrbråck
Ärrbråck bör opereras med titthålsteknik där man förstärker bukväggen med ett plastnät på insidan.

Efter operation

Alla typer av bråck går som regel att operera i dagkirurgi, det vill säga att patienten går hem samma dag som operationen utföres. I undantagsfall kan patienten behöva sova kvar på sjukhuset.

Om man har ett fysiskt krävande arbete kan man behöva vara sjukskriven 2–3 veckor efter operationen. Har man kontorsarbete går det bra att återgå inom ett par dagar.

Smärta efter operation
Man har ont i operationsområdet, framförallt vid fysisk aktivitet. Smärtan avtar successivt under de första veckorna. Smärtan varierar mycket mellan olika individer. De flesta får måttliga smärtor framförallt under de 3-4 första dagarna efter operation. En del får knappt några smärtor alls och en liten del får väldigt ont utan att det behöver vara något fel. Om man har mycket ont längre period än 3–4 dagar, bör man höra av sig till kirurgmottagningen.

Undvik tyngre ansträning
Direkt efter operationen kan man vara uppe och gå men man bör undvika smärtsamma rörelser. Man kan snart efter operationen promenera, men oftast får träning anstå en tid.

Svullnad och blåmärken
Blåmärken i huden runt operationssåren är också vanligt. Även runt penis och ner i pungen kan blod från operationen ansamlas, särskilt om man haft ett stort ljumskbråck. Detta tar kroppen själv hand om. Om man har stora svullnader i ljumske och ner mot eller i pungen, bör man höra av sig till kirurgmottagningen.

En lite speciell svullnad kan uppstå om man är opererad för ljumskbråck med titthålsteknik. Den svullnaden kan kännas precis likadant som det bråck man tidigare hade. Det beror på att utrymmet där bråcket låg fyllts ut av vävnadsvätska. Vätskan försvinner vanligen inom några veckor och behöver inte åtgärdas.

Svenskt bråckregister (SBR)
Ca 30 dagar efter din operation kommer vi skicka en fråga till dig angående din operation. Vi skickar ut frågan via sms på det registrerade mobiltelefonnummer vi har. Du kommer då logga in i vårt digitala vårdrum med mobilt bankID för en säker anslutning till oss.

På lång sikt

Alla operationer har en viss risk för återfall med ett nytt bråck på samma ställe. Den risken har minskat betydligt i och med att man börjat använda nät och ligger numera på ungefär 5 % för ljumskbråck. Rökare har dubbelt så stor risk för komplikationer efter operationen. Därför rekommenderar bland annat Socialstyrelen till 4 veckors totalt rökstopp före och efter operationen.

Kom i kontakt med oss för att få råd om bråckoperationer

Önskar du komma i kontakt med oss för att få råd om olika bråck och behandlingar? Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Viktig information för dig som redan varit här på ett läkarbesök hos oss och är planerad för en operation

 • Läs Viktig information inför din operation, här
 • Fyll i din hälsodeklaration, här

Kom ihåg att:

 • Ta med legitimation
 • Ta med dina mediciner i orginalförpackning
 • Ta med bekväma kläder och inneskor
 • Lämna alla smycken, piercing och värdesaker hemma
 • Du får inte köra bil det första dygnet efter operationen
 • Ha Alvedon (paracetamol) hemma för smärtlindring
 • Kom i god tid

Parkering

 • Det finns ett begränsat antal P-platser på Sophiahemmets område. Annars hänvisar vi till Valhallavägens allé där p-avgiften är densamma.

Tolkbehov

 • Meddela oss i god tid om du behöver tolk

Besökstid vårdavdelning

 • Alla dagar kl.13:00 till 19:00

Kontakta oss

Välkommen att ringa eller kontakta oss via 1177.se Länk till annan webbplats.
Telefonnummer 08-406 28 45

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.